Zakladanie trávnika. Aké práce vás čakajú?

Ak máte dokonale upravený pozemok, zakladanie trávnika nie je nič náročné. Stačí vysiať semeno trávy a mierne ho zapracovať do pôdy. Takýto ideálny stav je však skôr výnimkou. Pred samotným výsevom trávy je spravidla potrebné plochu dôkladne upraviť.

Príprava pozemku pred založením trávnika

Náročnosť prác pred zakladaním trávnika závisí od stavu terénu. V niektorých prípadoch postačí iba odstrániť burinu a vyrovnať plochu valcom na trávniky. Ak však zakladáte trávnik pri novostavbe alebo na ploche, kde okrasný trávnik nikdy nebol, je vhodné zavolať si na zakladanie trávnika profesionálov z GreenClimber. Ako vyzerá profesionálne zakladanie trávnika?

1. Úprava a čistenie pozemku

V prvom kroku sa nerovná pôda upraví bagrom. Odstránia sa všetky nečistoty a organický materiál ako sú napríklad rôzne väčšie a menšie kamene alebo dreviny. V prípade, že je to potrebné, odstránia sa aj korene drevín.

2. Frézovanie pôdy

Ide o rozdrvenie hrúd a prekyprenie pôdy do hĺbky, a to 14 cm. Frézovanie pôdy je veľmi dôležité, pretože semeno trávy sa tak omnoho lepšie uchytí a po zasiatí trávnika nevzniknú holé miesta.

Prečítajte si: Mulčovanie pozemkov vám ušetrí prácu. Aké sú jeho výhody?

3. Nivelovanie pôdy

Pred výsevom je pôdu ešte potrebné upraviť – vyrovnať do konečného vzhľadu. Takto pripravená pôda, zbavená všetkých nečistôt, bez nerovností a hrúd, je pripravená na výsev trávy.

4. Samotný výsev trávnika

Semeno trávy sa strojom rovnomerne vyseje do trávnika. Zapracuje sa jemne do pôdy, aby semená neodniesol vietor alebo vtáctvo.

5. Konečná úprava

Ide o posledné vyrovnanie pozemku valcom do finálnej podoby.