Je udržiavanie a čistenie pozemkov povinné?

Možno vás to prekvapí, ale odpoveď na túto otázku je jednoznačné áno. Každý majiteľ pozemku má totiž povinnosť udržiavať ho tak, aby predchádzal šíreniu burín a inváznych rastlín. Povinnosť kosenia a čistenia pozemkov je daná aj zákonom. Aké sú teda povinnosti vlastníkov pozemkov?

Čo hovorí o čistení a kosení pozemkov zákon

Povinnosť kosenia a udržiavania pozemkov upravuje Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. V §3 tohto zákona sa môžete dočítať, že vlastník, nájomca alebo správca poľnohospodárskej pôdy je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Poľnohospodárskou pôdou sa rozumie každá pôda, ktorá je v katastri nehnuteľnosti evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Z tohto zákona je teda zrejmé, že ani svoju záhradu, či ovocný sad, by ste nemali nechať len tak ležať bez riadnej starostlivosti. Samozrejme, neznamená to, že ju musíte obrábať, prípadne na nej čosi pestovať. Pravidelné kosenie, udržiavanie a čistenie pozemkov je však nutné.

Aké sú sankcie?

V prípade, že sa rozhodnete tento zákon ignorovať a svoju záhradu necháte neudržiavanú, naozaj vám hrozia sankcie. Môže vás nahlásiť napríklad nespokojný sused, prípadne starosta obce, v ktorej sa daný pozemok nachádza. Čo vám teda hrozí?

Prečítatje si: Ako vyzerá komplexné čistenie pozemkov?

Stav vášho pozemku môže prísť skontrolovať miestne príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, ktorý je orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy. Ak usúdi, že pozemok je zanedbaný, prípadne ohrozuje okolité pozemky množením burín a inváznych rastlín, vlastníkovi alebo nájomcovi pozemku môže uložiť pokutu do výšky 330€, ak ide o fyzickú osobu. U právnických osôb sú pokuty omnoho vyššie.

V prípade, že na vašom zanedbanom pozemku rastú alergény, ktoré ohrozujú zdravie, kontrolu môže vykonať aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ak usúdi, že sa na pozemku vyskytujú a šíria rastliny, ktoré ohrozujú zdravie, môže uložiť pokutu až do výšky 3000€.

Prečo sa starať o svoj pozemok?

Nie je to však len hrozba pokuty, ktorá by mala viesť k pravidelnému čisteniu a koseniu pozemkov. V prvom rade ide o dobré susedské vzťahy. Ak aj pozemok neužívate, snažte sa udržiavať ho v takom stave, aby ste neobťažovali vlastníkov okolitých pozemkov. V prípade, že je čistenie pozemkov nad vaše sily a neviete si poradiť svojpomocne, neváhajte sa obrátiť na profesionálov. Zbavia vás burín a náletov profesionálne, v priebehu pár hodín.