31. decembra 2021

GDPR


PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy zaznamenávame údaje ktoré zadáte do kontaktného formulára v rozsahu meno a e-mailová adresa.

Údaje budú uložené po dobu nevyhnutnú alebo pokiaľ nepožiadate o ich vymazanie, maximálne však po dobu 5 rokov.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, želáte si údaje opraviť alebo vymazať, prípadne máte podozrenie že sa s vašimi údajmi nenarába správne kontaktujte nás. Kontaktné údaje nájdete v menu Kontakt.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie môžu byť použité na:

Personalizované ponuky – prispôsobenie našej ponuky vašim individuálnym potrebám
Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby
Na spracovanie transakcií a doručenie tovaru alebo služby
Na spracovávanie výsledkov súťaží, promoakcií, ankiet a pod.
Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú zadáte do kontaktného formulára môže byť použitá na odosielanie informácií týkajúcej sa vašej správy. Tiež môže byť použitá na odosielanie noviniek, informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách a pod.
Z odberu emailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz ktorý je súčasťou každej informačnej správy.

Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá na váš disk v počítači. Viac informácií získate tu.

Bezpečnosť

Vaše osobné údaje sú v bezpečí. Používame rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov.

Žiadnym spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám, výnimkou je odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov
Ak zmeníme podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Tieto podmienky sú platné od 1.3.2018

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaškrtnutím príslušného políčka dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 (GDPR) spoločnosti Mgr. Martin Jánošík – Digitalreach, (ďalej iba správca) a to:

a) v rozsahu meno a e-mailová adresa

b) za účelom marketingových a obchodných aktivít správcu, vrátane šírenia obchodných oznamov týkajúcich sa jeho výrobkov alebo služieb

c) po dobu nevyhnutne potrebnú, maximálne však po dobu 5 rokov

d) som si vedomý/á toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov je dobrovoľný, mám právo ho kedykoľvek odvolať a mám

právo na poskytnutie informácií
právo na prístup k údajom
právo na opravu
právo na obmedzenie spracúvania
právo „na zabudnutie“
právo na prenosnosť údajov
právo namietať
právo na súdny prostriedok nápravy
právo na náhradu škody

Súbory cookie tretích strán

Na našich webových stránkach je integrovaný obsah z iných webových stránok, čo znamená že počas ich prehliadania môžu byť vytvorené súbory cookies ktoré nepodliehajú našej kontrole. Používame nástroje na získanie súhrnných informácií o počte používateľov a spôsobe akým stránku navštevujú od spoločnosti Google (vygenerované informácie sú uložené ako anonymné štatistiky v spoločnosti Google bez možnosti priradenia ku konkrétnej osobe). Ak chcete vedieť ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Pri prvej návšteve našej stránky sa môžete rozhodnúť či povolíte používanie súborov cookie (okrem nevyhnutne potrebných). Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť použitím voľby „Používanie súborov cookie – Znovu nastaviť súhlas s používaním cookies“. Uložené súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v štandardnom nastavení.