Daňové priznanie 2023. Kto a kedy ho podáva?

Daňové priznanie 2023. Kto a kedy ho podáva?

V roku 2023 vzniká fyzickým osobám povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022. Môžu ho podať na ktorejkoľvek pobočke daňového úradu. Kedy a aké sú podmienky?

Kto má povinnosť podať daňové priznanie?

Povinnosti ohľadom daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb upravuje zákon o dani z príjmov. Podľa tohto zákona povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 majú fyzické osoby, ktorých dosiahnuté príjmy v roku 2022 presiahli sumu 2289,63 €. Výnimky z tejto povinnosti sú ustanovené v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Čo to teda znamená? Ak za vás daňové priznanie nepodáva zamestnávateľ, ak ste podnikali, prípadne ste dosiahli iné príjmy, ktoré prevyšujú uvedenú čiastku, máte povinnosť podať daňové priznanie. Do príjmov sa totiž nezahŕňajú len príjmy zo zamestnania alebo podnikania. Patria sem napríklad aj príjmy z prenájmu, či nepeňažných výhier.

Termín na podanie daňového priznania

Fyzické osoby, ktoré dosiahli za predchádzajúce zdaňovacie obdobie svoje príjmy na Slovensku, sú povinné podať daňové priznanie do 31. marca. V prípade, že požiadajú o odklad, daňové priznanie je možné podať do 30. júna.

Iný termín podania daňového priznania platí pre daňovníkov, ktorí svoje príjmy dosiahli zo zdrojov v zahraničí. Tí majú termín na podanie daňového priznania do 30. septembra.

V prípade, že daňovník túto podmienku nesplní, hrozí mu pokuta od 30 do 16 000€, a to v závislosti od závažnosti previnenia a od toho, či sa jedná o opakované alebo jednorazové previnenie. Nepodanie daňového priznania je totiž považované za správny delikt (podobne ako priestupok).

V prípade, že máte pochybnosti ohľadom vašej povinnosti podať daňové priznanie alebo si so samotným daňovým priznaním neviete poradiť, je vhodné nechať to na odborníkov – napríklad skúsených účtovníkov v www.ekomsro.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *