Ako vyzerá komplexné čistenie pozemkov?

Sprievodca čistením pozemku

Naraziť pri prechádzke obcou na zanedbaný a zarastený pozemok, nie je nič výnimočné. Dôvodov, prečo sa majitelia o svoje pozemky nestarajú, môže byť niekoľko. Bránia im v tom financie, zdravotný stav, prípadne sú dlhodobo v zahraničí… Ste aj vy majiteľom zanedbaného pozemku a rozhodli ste sa ho vyčistiť? Čo vás čaká?

Čistenie pozemkov krok za krokom

Jednotlivé fázy čistenie pozemku závisia od stavu konkrétneho pozemku. Ak sa však o pozemok dlhé roky nik nestaral, pravdepodobne vás pri jeho čistení bude čakať toto:

1. Podajte žiadosť o výrub

Dreviny, ktoré sa na pozemku nachádzajú, nemôžete len tak vyrúbať. Mali by ste si preštudovať Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, kde sa uvádza, do akej hrúbky kmeňa môžete odstraňovať dreviny bez povolenia a kedy už je potrebné žiadať o súhlas príslušné orgány ochrany prírody.

Prečítajte si: Hodí sa vám svahová kosačka? Pre koho je určená?

2. Odvoz odpadu

Za dlhé roky sa na pozemku môže nazhromaždiť odpad rôzneho druhu. Preto bude iste potrebný aj odvoz rôznych konárov, kamenia, či iného organického, ale aj bežného odpadu.

3. Odstraňovanie náletov

Zanedbané pozemky sú plné náletových drevín a rôznych nechcených porastov ako trnky, agáty, či malinčie. Ako sa ich zbavíte? Budete potrebovať silný krovinorez s cirkulárovými nožmi. Nezabudnite na ochranný pracovný odev, ochranu zraku a hlavy.

Odstraňovanie náletových drevín

4. Štiepkovanie a drvenie

Ak vyrúbané náletové dreviny nechcete odviezť, môžete ich na mieste štiepkovať alebo drviť. Samozrejme, ak máte k dispozícii potrebné vybavenie.

5. Kosenie

Na záver môžete takto vyčistený pozemok, zbavený nechcených drevín, náletov a rôzneho odpadu, pokosiť.

Rátajte s tým, že takéto komplexné čistenie pozemku vám zaberie niekoľko dní. Samozrejme, závisí to od stupňa zanedbanosti pozemku, ale aj od vybavenia, ktoré máte k dispozícii. Alternatívou je zveriť tieto činnosti profesionálom, ktorí sa starajú o čistenie pozemkov a majú všetko potrebné vybavenie ako napríklad svahové kosačky. Tie si poradia aj s náletovými drevinami, ktoré dokážu na mieste pomulčovať. Profesionáli vám zabezpečia aj potrebné povolenia.